เบาหวาน ความดัน ไขมัน

GYMNEMA
จิมเนม่า

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยเรื่องลดน้ำตาล ลดไขมันในเลือด ควบคุมความดันในร่างกาย ผลิตจากสมุนไพรหลักคือผักเชียงดา ที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยลดน้ำตาลได้ และมีสมุนไพรอื่นอีกหลายชนิด เป็นตำรับยา ใช้สมุนไพรที่ปลูกด้วยวิธีออร์แกนิก

สะเก็ดเงิน

SALONG
สะลอง

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ ลดอาการคัน และช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงิน และโรคผิวหนัง มีทั้งยารักษาจากภายใน และภายนอกร่างกาย

บริษัท อินทนนท์ เฮอเบิล จำกัด คือ...

อินทนนท์ เฮอเบิล คือบริษัทของคนไทย ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 3 คน ที่จะนำสมุนไพรของไทย ที่ดี และมีคุณภาพ มาผลิตเป็นสินค้าที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนไทย และต้องการยกระดับสมุนไพรไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าสมุนไพรจากต่างประเทศ เรามีทีมงานให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ และมีตำรับยาที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยรักษาโรคได้ผลจริง

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรไทยโดยเฉพาะ

บริษัท อินทนนท์ เฮอเบิล จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรธรรมชาติ เรามีผู้เชี่ยวชาญ มีทีมแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานส่งออก

เรามี Partner เป็นเครือข่ายโรงงานผลิตยาสมุนไพรธรรมชาติ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อการส่งออกสมุนไพรไทยไปต่างประเทศ ทั่วโลก

เราใช้สมุนไพรธรรมชาติในการผลิตสินค้าของเรา

เรามีปณิธานในการที่จะใช้สมุนไพรของไทย ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราในการรักษาโรคภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย และยังได้ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ดี

เป้าหมายของเรา

เราต้องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคให้มากขึ้น ลดการพึ่งพายาที่ผลิตจากสารเคมีลง รวมถึงมีกระบวนการผลิตสินค้า ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราต้องการให้สมุนไพรไทย เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากขึ้น ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

ความตั้งใจของเรา

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับแพทย์แผนไทยและมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อค้นคว้าสมุนไพรรวมถึงตำรายาต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรมีรายได้ที่มากขึ้น รวมถึงลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการปลูกสมุนไพร ส่งออกผิลตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากประเทศไทย ให้ชาวต่างชาติได้ใช้ และได้เห็นว่า ประเทศไทย ก็มียาที่ดี

ขอแนะนำ

สินค้าขายดีของเรา

GYMNEMA จิมเนม่า

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรผักเชียงดา และสมุนไพรอื่นๆ กว่า 10 ชนิด เพื่อการควบคุมน้ำตาลในเลือด ควบคุมความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด

SALONG สะลอง

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับรักษาอาการจากโรคสะเก็ดเงิน ผื่นแดง คัน มีทั้งยาทานเพื่อรักษาจากภายใน และยาใช้ภายนอก สะเก็ดเงิน ต้องสะลอง

มาตรฐานการผลิต

บริษัท อินทนนท์ เฮอเบิล จำกัด ได้รับมาตรฐานการผลิตให้กับสินค้าทุกชิ้นของเรา ในระดับสากล

เครื่องหมาย อย.

สินค้าจากบริษัท อินทนนท์ เฮอเบิล จำกัด ทุกชนิด ได้รับตราเครื่องหมายจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อย

ตราฮาลาล

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับชาวมุสลิม ในการใช้อุปโภคและบริโภค ที่ออกโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

USDA Organic

ตราเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา รับรองโดย U.S. Department of Agriculture

EU Organic

ตราเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

OneCert

ตราเครื่องหมายออร์แกนิคที่ผ่าน USDA

เครื่องหมาย GMP

เราใช้โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด มีความปลอดภัยสูงสุด

ทางเลือกสุขภาพ

เครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของกลุ่มอาหารนั้นๆ

** เครื่องหมายจะแยกกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ **

ผลิตภัณฑ์จากอินทนนท์ เฮอเบิล คือ...

ศาสตร์จากแพทย์แผนไทย
รวมกับ
สมุนไพรออร์แกนิค

ใช้สมุนไพรธรรมชาติ 100% ปลูกด้วยวิธีออร์แกนิค

ที่อินทนนท์ เฮอเบิล ความปลอดภัย ปราศจากสารเคมี คือสิ่งที่เราคำนึงเป็นอันดับแรก ในกระบวนการปลูกพืชสมุนไพร เรามีสวนสมุนไพรของเราเอง เราใช้วิธีการปลูกแบบออร์แกนิค คือไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สารเคมีอันตรายในทุกขั้นตอนการผลิต

ลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ธรรมชาติ ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีอันตราย และช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

โรงงานของเรา

บริษัท อินทนนท์ เฮอเบิล จำกัด มีเครือข่ายโรงงานผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานระดับสากล เชื่อมั่นได้ว่า ปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐาน

Shopping Cart